องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง   อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ                  โทร 045-919646  FAX 045-919646  E-mail : Huachang2083@gmail.com   facebook:  อบต.หัวช้าง    Line :  045919646

 
 
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 ... new
 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 
องค์การบริหารส่ ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
โครงการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ... new
 อบต.หัวช้างโดยการนำท่านประถม บึงไกร นายก อบต.หัวข้าง ท่านปลัดชำนาญ ส ...
อ่านต่อ... 
 
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบร ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
พนักงานส่วนตำบลร่วมกันเสริมสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสในการทำงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
พนักงานส่วนตำบลร่วมกันเสริมสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใ ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง พร้อมด้วยพนังกาน ข้าราชการ และพนัก ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวช้าง
กิจกรรมบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวช้าง ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์
โครงการการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโย ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
พนักงานส่วนตำบลโอนย้าย
พนักงานส่วนตำบลโอนย้าย ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านสำโรงน้อย หมู่ที่ 4 - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง เรื่อง ประกวดรา ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านสำโรงน้อย ม.4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง เรื่อง ประกวดรา ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 1 - บ้านบึงไกร หมู่ที่ 3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง เรื่อง ประกวดรา ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุง หมู่ที่ 2 - บ้านค้อ หมู่ที่ 8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง เรื่อง ประกวดรา ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
  การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  เช็คเมล์
  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  จังหวัดศรีสะเกษ
  คสช
  aec
  ท้องถิ่นจังหวัด
  e-mail
  BangkokIdea
  สายด่วน 1111
  กพ.
  สมาคมสันนิตบาล
  โอทอป
  จัดซื้อ จัดจ้าง
  สสส
  การท่องเที่ยว
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  คู่มือประชนชน
  กรมการค้าภายใน
  แผนพัฒนา3ปี
  สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  กรมอุตุวิทยา
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  กรมพัฒนาชุมชน
  ดูทีวีออนไลน์